อึดเวียก

...ไม่มีไรทำ ก็ทำไปงั้นเเหละ ...

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560                                                           ห้องเรียน ภาษาไทย ป.1