อึดเวียก

...ไม่มีไรทำ ก็ทำไปงั้นเเหละ ...

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ที่ตั้ง : 170 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) กลุ่มรัตนวงษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : 0–4561–2433
โทรสาร : 0–4561–6212
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนทั้งชายและหญิง มีเนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน ที่ตั้ง 170 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ–อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อโรงเรียน “ไกรภักดีวิทยาคม” ตั้งชื่อตามนามของเจ้าเมืองซึ่งปกครองจังหวัดศรีสะเกษคนแรก
คือ “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน” จึงเป็นที่มาของชื่อ “โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม” จนถึงปัจจุบัน
ดูข้อมููลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น