อึดเวียก

...ไม่มีไรทำ ก็ทำไปงั้นเเหละ ...

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย
ภาพจาก www.thairoyalprojecttour.com

          ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ครั้งเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ในโอกาสนั้น นายจงนึ่ง ศักดิ์สิทธานุภาพ ผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากโครงการหลวง เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่ เป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งจึงกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 โดยประธานมูลนิธิโครงการหลวง มอบหมายให้ ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี เป็นผู้อำนวยการ

          โดยที่นี่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงและป่างาว อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1,360 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงขนาบข้างแนวเหนือ-ใต้ มีที่ราบลุ่มกว้าง ความลาดชันของพื้นที่ปานกลาง กิจกรรมการท่องเที่ยวมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงส่งเสริมการเกษตรพืชผัก ชมแปลงไม้ผล, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณจุดชมวิวบนดอยสูง เพื่อชมทิวทัศน์อำเภอเวียงแก่น และแม่น้ำโขง ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง โทรศัพท์ 08 7183 7698, 0 5391 8441

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น